Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 232434Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van nieuwbouw loft bovenop bestaand gebouw - Prinsenstal ongenummerd

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Voor: het realiseren van nieuwbouw loft bovenop bestaand gebouw

(zaaknr.: Z/20/263000)

Locatie: Prinsenstal ongenummerd

kad. bekend gemeente Grave, sectie B, nr. 01961

Datum ontvangen: 7 september 2020

 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277