Subsidieplafond Subsidieregeling Global Goals Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college op 1 september 2020, onder het voorbehoud dat de raad bij het vaststellen van de begroting voldoende gelden ter beschikking stelt, heeft vastgesteld:

 

Gelet op artikel 5 van de ASV Eindhoven;

 

  • I.

    De s ubsidieplafond s 2021 voor de “Subsidieregeling Global Goals Eindhoven” bedra gen

  • 56.000 ,- voor projecten;

  • € 140.0 0 0,- v oor programma’s.

  •  

  • II.

    Dat bepaalde onder I. gelijktijdig met de “Subsidieregeling Global Goals Eindhoven” in werking treedt.

 

Eindhoven, 1 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

 

 

Naar boven