Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 231683Beschikkingen | aanvraagMeint Veningastraat 38 Hoogezand, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00006733

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 

- Meint Veningastraat 38, 9601 KG te Hoogezand, voor het uitbreiden van een winkel, ingediend op 21 juli 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, (0598) 37 37 37.