Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 231609Beschikkingen | aanvraagBorgercompagniesterstraat 3 Sappemeer, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00006919

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Borgercompagniesterstr 3, 9611 KA te Sappemeer, voor het bouwen van een bouwwerk tbv van kantoor, 2 november 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.