Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2020, 230336Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Meidoorn 29 in Geldrop

Locatie: Meidoorn 29 in Geldrop

Datum ontvangst: 4 september 2020

Omschrijving: het plaatsen van een overkapping

Onderdelen:

  • Bouw

Zaaknummer: 20200426

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Dit is een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.