Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Hereplein 4, 9711 GA Groningen – realiseren 10 appartementen in rijksmonument (ontvangstdatum 20-01-2020, dossiernummer 202070288)

Ter inzage

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 10 september 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen via 14 050 of via het contactformulier op onze site: www.gemeente.groningen.nl/vraag-stellen

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-whatsapp).

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Zienswijze

Zienswijzen kunt u tot en met 21 oktober 2020 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, telefoonnummer 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.

Groningen, 9 september 2020

Burgemeester en wethouders

Naar boven