Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 229266Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit Gemeente Amsterdam, Fred. Roeskestraat 94 A, 1076 ED Amsterdam.

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van British School of Amsterdam op de locatie Fred. Roeskestraat 94 A te Amsterdam.

 

Aanvrager: Stichting The British School of Amsterdam

Zaaknummer: 9414599

OLO-nummer: 4908609

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage:

op loket.odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen/ en bij Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

 

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier/loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

 

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.