Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Korenveld 29 en 31 te Heusden

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Korenveld 29 en 31 te Heusden

het bouwen van een dubbele woning 07-09-2020

Naar boven