Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 22744Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Achterdijk tegenover nummer 59, Zevenbergen

wijzigen van de bestaande uitrit

15 januari 2020

Malachiet 16 t/m 54 (even), Zevenbergen

bouwen van 20 appartementen

16 januari 2020

Kuringen 24, Zevenbergen

bouwen van een nieuwe woning

17 januari 2020

Raadhuisstraat 2, Willemstad

aanpassen van het voormalig raadhuis

21 januari 2020

  

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Oostelijke Randweg 6, Moerdijk

Veranderen milieu

18 januari 2020

Middenweg 1, Moerdijk

Wijzigen van de milieuvergunning

17 januari 2020

  Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.