Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2020, 227399Overige besluiten van algemene strekkingOnderwerp: naamgeving openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Drechterland

 

 • 1.

  gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de Gemeente Drechterland 2010;

 • 1.

  overwegende dat de openbare ruimten in onze gemeente behoren te worden voorzien van een naam;

besluit:

tot vaststelling van de volgende benamingen overeenkomstig de bij dit besluit

behorende situatietekening:

 • 1.

  Erfgreppel, voor de noordelijk gelegen toegangsweg vanaf de Kreekrug tot de woning in het bospark

 • 1.

  Erfplaats, voor de zuidelijk gelegen toegangsweg vanaf de Kreekrug tot de woningen in het bospark

en deze naamgeving in werking te laten treden op de dag na publicatie.

Hoogkarspel, 25 augustus 2020

Namens burgemeester en wethouders van Drechterland,

E. Neij, Gegevensbeheerder SED organisatie