Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 226720Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Evenementvergunning Long Course Weekend Holland-Beesel 2020 van 18 t/m 20 september 2020

De burgemeester heeft op 2 september 2020 een evenementvergunning verleend voor het organiseren van het Long Course Weekend Holland-Beesel 2020 van 18 t/m 20 september 2020.

 

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom bezwaar wordt gemaakt te bevatten.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.