Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2020, 226662Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Overakker 19 in Mierlo

Locatie: Overakker 19 in Mierlo

Besluitstatus: Verleend

Omschrijving: Onderhoud dakbedekking, intern wijzigen verdieping en plaatsen overkapping

Onderdelen:

  • Bouw

  • Monument

Zaaknummer: 20200141

 

Inzagetermijn en beroep instellen?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 12 september 2020 en bedraagt 6 weken. Het besluit is geldig nadat deze termijn is verstreken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Een belanghebbende kan alleen beroep indienen als hij in de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure een zienswijze heeft ingediend.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.