Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 226168Beschikkingen | aanvraagPieter Venemakade 197 Kiel-Windeweer Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00006279

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Pieter Venemakade 197, 9605 PN Kiel-Windeweer, voor het vernieuwen van een carport, ingediend op 2 juli 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.