Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 226138Beschikkingen | aanvraagWilderhofsterweg 13 Tjuchem Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00006614

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Wilderhofsterweg 13, 9939 TD Tjuchem, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting m.b.t. wijziging energielevering, ingediend op 15 juli 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.