Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 222545Beschikkingen | aanvraagGemeente Beesel - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bergerhofweg 15 in Reuver

Op 26 augustus 2020 is besloten om de beslistermijn, van de op 2 juli 2020 ontvangen aanvraag voor omgevingsvergunning voor het oprichten van een ligboxenstal op het perceel Bergerhofweg 15 in 5953 NR Reuver, met 6 weken te verlengen.