Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 222504Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning (tijdelijk) plaatsen van 52 banieren op diverse locaties t.b.v. Long Course Weekend 2020

Op 24 augustus 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het (tijdelijk) plaatsen van 52 banieren op diverse locaties t.b.v. Long Course Weekend 2020 in de gemeente Beesel (besluit verzonden 24 aug. 2020).

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.