Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 221434Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisie); Randweg 14, 8061 RW te Hasselt

Randweg 14, 8061 RW te Hasselt: voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisie) 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met ingang van 3 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland. Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na telefonische afspraak, in te dienen.

Na de termijn van de ter inzage legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.