Gemeenteblad van Het Hogeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandGemeenteblad 2020, 220643BeleidsregelsToetsingskader toezicht Wmo (ZIN en Pgb)

Het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben in hun vergadering van 25 juni 2019 vastgesteld de toetsingskaders voor het toezicht op Wmo voorzieningen voor zowel ZIN als PGB.

Winsum, 28 augustus 2020

Burgemeester en wethouder van Het Hogeland,

H.J. Bolding, burgemeester. P.P.M. van Vilsteren, secretaris.