Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 220203Beschikkingen | aanvraagHoofdweg 93 Schildwolde, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00006240

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 

- Hoofdweg 93, 9626 AB te Schildwolde, voor het verbouwen van een karakteristieke boerderij, ingediend op 30 juni 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, (0598) 37 37 37.