Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 219426Beschikkingen | aanvraagNaast Damsterweg 27 Steendam aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure)

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, op de daarbij vermelde datum, hebben ontvangen:

 

 

Naast Damsterweg 27, 9629 PB Steendam, de percelen T 1815, 1944, 1954, 1766, 1765, 1764 en 1763 gelegen tussen het afwateringskanaal en Weersloot Noord, voor het realiseren van een duurzaamheidspark, 22 augustus 2020.

 

Wat kunt u doen bij een binnengekomen aanvraag

Zie onder het betreffende kopje op deze pagina.

 

Informatie

Contactplein, telefoonnummer (0598) 37 37 37.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rechtsmiddelen

 

Wat kunt u doen bij een binnengekomen aanvraag .

Aanvragen voor een vergunning (reguliere procedure) worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Er is op deze aanvragen nog geen besluit genomen.

Tegen deze aanvragen kan nu nog geen bezwaar worden ingediend.