Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 219003Beschikkingen | aanvraagKerkstraat 267 Hoogezand Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00003216

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Kerkstraat 267, 9603 AH Hoogezand, voor het verbouwen van een voormalig armenhuis tot een complex van 20 appartementen (gemeentelijk monument), ingediend op 30 maart 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.