Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 217961Beschikkingen | aanvraagMeerweg 15 t/m 25 Overschild Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2020-027592

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Meerweg 15 t/m 25, 9625 PH Overschild, voor het bouwen van 6 woningen, ingediend op 16 juli 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.