Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 217748Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Steenweg, Moerdijk

graven van proefsleuven i.v.m. aanleg kabels

14 augustus 2020

Koekoeksedijk 40, Zevenbergen

verkopen van fruit uit een loods of automaat

12 augustus 2020

Vlasselt 1, Zevenbergen

kappen van 2 bomen

15 augustus 2020

Prins Willemstraat 28, Klundert

kappen van bomen

13 augustus 2020

Voogdeweg 5, Zevenbergschen Hoek

wijzigen van de gevel van de shop

14 augustus 2020

Havenstraat 7, Standdaarbuiten

veranderen van de Ned. herv. kerk naar 2 appartementen

18 augustus 2020

Industrieweg 14a, Zevenbergen

plaatsen van een hekwerk en vlaggenmasten

7 augustus 2020

Roode Kreek 12, Fijnaart

bouwen van een nieuwe woning

7 augustus 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Zwingelspaansedijk 22A, Fijnaart

brandveilig gebruik

12 augustus 2020

Oudemolensedijk 13a, Fijnaart

milieuneutraal veranderen

6 augustus 2020

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.