Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 21727Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0494, Hofdwarsweg ongenummerd, 6161 DD Geleen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met zes weken te verlengen.

 

Omschrijving activiteit(en): Nieuwbouw van een bedrijfsgebouw

Locatie: Hofdwarsweg ongenummerd, 6161 DD Geleen

Ontvangstdatum: 25 november 2019

Dossiernummer: Om19.0494

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

.