Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 

* Het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel op de locatie Heidsjerpark 53 (kadastrale sectie A, perceelnummer 53) (d.d. 23.06.2020)

 

* Het kappen van een Picea en Pseudotsuga op de locatie Van Beethovenstraat 40, 6461 AG (d.d. 25.07.2020)

 

* Het plaatsen van een kozijn ter plaatse van de garage op de locatie Bleijerheiderstraat 98, 6462 AM (d.d. 29.07.2020)

 

* Het verbouwen van een woning op de locatie Laurastraat 21, 6471 JG (29.07.2020)

 

* Het bouwen van een bijgebouw op de locatie Locht 50A, 6466 GW (10.08.2020)

 

* Het plaatsen van een bijgebouw op de locatie Kaalheidersteenweg 140, 6467 AE (11.08.2020)

 

* Het bouwen van een vrijstaande woning op de locatie Kremerstraat, kavel 6 (21.07.2020)

 

* Het intern verbouwen op de locatie Nassaustraat 60, 6463 AV (22.07.2020)

 

* Het verbouwen van de woning op de locatie Schepenenstraat 13, 6463 EJ (22.07.2020)

 

* Het plaatsen van een tijdelijk warehouse op de locatie Vestastraat 6, 6468 EX (18.08.2020)

 

* Het renoveren van de gevel op de locatie St. Pieterstraat 69, 6463 CS (01.08.2020)

 

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Naar boven