Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 216041Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 18 augustus 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 18 augustus 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel Erfgoedvisie gemeente Oisterwijk 2020-2025

Het college heeft ingestemd met de concept “Erfgoedvisie gemeente Oisterwijk 2020-2025 “ en heeft besloten de visie gedurende 4 weken ter inzage te leggen.

 

Collegevoorstel aanwijzen stembureaus

Het college heeft ingestemd met het aanwijzen van de stembureaus voor de herindelingsverkiezingen van 18 november 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen

 

 

Collegevoorstel procesvoorstel actualisatie omgevingsvisie

Het college heeft ingestemd met het procesvoorstel om te komen tot een geactualiseerde omgevingsvisie. Dit voorstel wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

 

Collegevoorstel principe verzoek boerderijsplitsing Zelt 10

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van het perceel Zelt 10 in Moergestel ten behoeve van de splitsing van de monumentale langgevelboerderij in 2 woningen.

 

Collegevoorstel bewoning arbeidsmigranten recreatieverblijven

Het college heeft besloten om per brief de artikel 34 vragen van PGB inzake de permanente bewoning van recreatieverblijven door arbeidsmigranten te beantwoorden.

 

Raadsvoorstel Sociale Dialoog Oisterwijk

Het college heeft besloten het raadsvoorstel Sociale Dialoog Oisterwijk voor te leggen aan de gemeenteraad

 

Collegevoorstel ontwikkelingen The Inside

Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld over de ontwikkelingen rondom the Inside.