Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 215555Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Exploitatie Droge Horeca – verleend voor Subway Cuijk – Ewinkel 14 05

 

Exploitatie vergunning droge horeca:

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening een exploitatievergunning droge horeca is verleend.

 

Voor: Subway Cuijk (Van Leur/Hoogstraten Welbers t.h.o.d.n. Subway Cuijk)

Locatie: Ewinkel 14 05, te Cuijk (5431 ND)

Datum verzending: 20 augustus 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.