Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 215053Beschikkingen | afhandelingWethouder L. Veemanweg 11 Meeden, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00012278

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

 

- Wethouder L. Veemanweg 11, 9651 CJ te Meeden, voor het realiseren van 3 kabelvelden op het 110kV gedeelte van hoogspanningsstation Meeden, 28 februari 2020.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.