Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 214334Beschikkingen | aanvraagHoofdweg 157 Slochteren, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00005530

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen met zes weken:

 

- Hoofdweg 157, 9621 AH Slochteren, voor het bouwen van een woning, ingediend op 5 juni 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.