Aanvraag omgevingsvergunning Veursestraatweg 141A Leidschendam kappen van een boom

Algemene informatie 

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een Oostenrijkse den.

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 18 augustus 2020

Ons kenmerk: 664761

Inzage 

De aanvraag kunnen we u op verzoek digitaal toesturen en als een aanvraag besproken wordt bij de welstandscommissie kunt u aangeven daarbij aanwezig te willen zijn. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070 of een e-mail sturen naar vergunningen@lv.nl. Vermeld daarbij bovenstaand kenmerk.

Naar boven