Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 21365Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit tijdelijk afsluiten van het viaduct Veestraat te Sittard

 

Registratienummer 2020/2490845

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

 

1. Besluiten:

Voor het tijdelijk (voor onbepaalde tijd) afsluiten van het viaduct over het spoor op de Veestraat, voor verkeer met de uitzondering van voetgangers en (brom)fietsers de onderstaande voorgenomen verkeersmaatregelen bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

  • 1.

    Het plaatsen van betonblokken aan beide zijden van de brug, zodat autoverkeer fysiek geen gebruik meer kan maken van het viaduct.

  • 2.

    Het plaatsen van het bord ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen’ (bord C1) met als onderbord ‘uitgezonderd fietsers, bromfietsers en voetgangers’ aan beide zijden van de brug.

  • 3.

    Het plaatsen van het (vooraankondigings)bord ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen’ (bord C1) met als eerste onderbord ‘uitgezonderd fietsers, bromfietsers en voetgangers’ en als tweede onderbord ‘na 150 m’.

In de aparte bijlage een foto-impressie van de bestaande situatie.

 

2. Overwegingen

Er is een constructieonderzoek gedaan door Prorail. Uit dit onderzoek blijkt dat de onderhoudstoestand van de brug de laatste jaren verslechterd is en dat de brug, uit veiligheidsoverwegingen, maximaal belast mag worden met 2 ton totaalgewicht. Omdat een lastbeperking van 2 ton in de praktijk niet te handhaven is en deze lastbeperking alleen bij een fysieke afsluiting voor auto's te realiseren is, hebben Prorail en de gemeente Sittard-Geleen in overleg tot de reeds uitgevoerde maatregelen, zoals eerder vermeld, besloten.

Vanwege het veiligheidsrisico is het viaduct al acuut, begin april 2019 afgesloten.

 

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer artikel 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid en de bescherming van weggebruikers en passagiers wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing is hier artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

De Veestraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen, het viaduct is eigendom van ProRail en de gemeente heeft de zorgplicht om het viaduct water- en sneeuwvrij te houden. De Veestraat en daarmee het viaduct liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 19 november 2019 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 21-01-2020

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp

 

 

 

 

Plv. Ing. J.T.A.M. Malik

6 . Inzage en zienswijzen

Na besluitvorming wordt dit Voornemen Verkeersbesluit gepubliceerd als digitaal Gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het digitale Gemeenteblad.

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 30-01-2020 tot en met woensdag 12-02-2020. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.