Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een garage/berging aan de Maasstraat 82, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Maasstraat 82

    Zaaknummer : Z/2020/337595

    Omschrijving : uitbreiden van een garage/berging

    Ontvangstdatum: 14 augustus 2020

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.

Naar boven