Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 21289Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 21 januari 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 21 januari 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Technische realisatie monument Levenslicht

Het college heeft besloten extra budget beschikbaar te stellen voor de technische realisatie van het project Levenslicht. Het tijdelijke monument Levenslicht biedt Nederlandse gemeenten de mogelijkheid om gezamenlijk de inwoners te herdenken die slachtoffer geworden zijn van de Holocaust.

 

Normenkader 2019

Het college heeft het normenkader 2019 vastgesteld en informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief. In het normenkader is alle relevante externe en interne wet- en regelgeving opgenomen in het kader van de rechtmatigheidscontrole door de accountant.

 

Beleidsregels bewegwijzering

Het college heeft ingestemd met de beleidsregels bewegwijzering (toeristische objecten Oisterwijk).

 

Herindeling Haaren: Sociaal domein

Het college heeft besloten om individuele ondersteuning die inwoners van het dorp Haaren op dit moment ontvangen, vanuit bijvoorbeeld de WMO, jeugdwet of participatiewet, over te nemen zoals toegekend door de gemeente Haaren. Hiermee borgen we de continuïteit van zorg voor inwoners en zorgen we dat zij zo min mogelijk last ondervinden van de overgang naar hun nieuwe gemeente. Het college verzoekt de gemeente Haaren aanvragen vanaf 01-11-2020 door Oisterwijk in behandeling te laten nemen. Ook richt het college een noodpotje in voor kwetsbare inwoners met individuele ondersteuning die door eventuele onvoorziene gevolgen van de herindeling tussen wal en schip dreigen te vallen.

 

Raadsinformatiebrief ‘‘Invoering Wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020’’

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief ‘‘Invoering Wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020’’ vast te stellen en te verzenden naar de gemeenteraad.

 

Vaststellen Reglement Burgerlijke Stand per 21 januari 2020 i.v.m. het afschaffen éénmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het college heeft besloten de mogelijkheid voor bruidsparen/partners om een eigen éénmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) te benoemen af te schaffen. Daarnaast stelt het college het reglement burgerlijke stand opnieuw vast per 21 januari 2020.

 

Openstellen standplaats markt Oisterwijk

Het college heeft besloten de selectieprocedure voor een vaste standplaats op de weekmarkt in Oisterwijk te starten.