Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 212462Beschikkingen | aanvraagOudeweg 54 Westerbroek Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00004503

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Oudeweg 54, 9608 PN Westerbroek, voor het realiseren van een opbouw op een plat dak, ingediend op 30 april 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.