Gemeente Nissewaard – Verleende tijdelijke omgevingsvergunning, het plaatsen van een jeugdontmoetingsplaats-container, Middelweg nabij Libelleveen, 3205 SG Spijkenisse

Waar

Middelweg nabij Libelleveen, 3205 SG Spijkenisse.

Omschrijving

het plaatsen van een jeugdontmoetingsplaats -container.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20190507.

Datum ontvangst

12 december 2019.

Datum besluit

21 januari 2020.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • De datum van de brief

  • Uw naam en adres

  • Uw bezwaren

  • Het nummer van het Gemeenteblad/Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekenmaking)

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181

Naar boven