Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2020, 211323Beschikkingen | aanvraagGemeente Stichtse Vecht - ontvangst aanvraag omgevingsvergunning M. A. de Ruyterstraat 2 Maarssen - plaatsen noodlokaal aan achterzijde schoolgebouw

Datum ontvangst: 13 augustus 2020

Zaaknummer: 2020-000262

Deze bekendmaking is alleen bedoeld om u te informeren over de ontvangst van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw bekend gemaakt. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken tegen het aangevraagde door het indienen van een bezwaarschrift.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit neemt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. De eventuele verlenging van de beslistermijn en het uiteindelijke besluit op de aanvraag worden bekend gemaakt in het Gemeenteblad. Vanaf de datum van bekendmaking van ter inzage leggen van het definitieve besluit heeft u zes weken om eventueel een bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Inzien

Op afspraak kunt u de aanvraag inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via info@stichtsevecht.nl of telefoonnummer 14 0346. Vanaf de bekendmaking ligt het besluit zes weken ter inzage bij op het gemeentekantoor in Maarssen. Ook voor het inzien van het besluit moet u een afspraak maken.