Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 211099Beschikkingen | aanvraagHoofdweg 45 Slochteren, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00005930

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen met zes weken:

 

- Hoofdweg 45, 9621 AC te Slochteren, voor het bouwen van een carport, ingediend op 19 juni 2020.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.