Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 21081Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loosbroeksestraat 1d, 5384 SV te Heesch

Het uitvoeren van werkzaamheden

 

Datum ontvangst: 23-01-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 29 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze