Ingekomen melding lozing buiten inrichting, Nabij Broekhovenseweg (Einderheide en Takkers) sectie E nummer 1506, lozen op de bodem bemaling KW3 t.b.v. de N69

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1086

Meldingsdatum: 9 juli 2020

Omschrijving: Nabij Broekhovenseweg (Einderheide en Takkers) sectie E nummer 1506, lozen op de bodem bemaling KW3 t.b.v. de N69

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven