Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 210376Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 4 augustus 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 4 augustus 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel motie kosten Omgevingswet

Het college heeft besloten de voorgestelde motie van de gemeente Noordoostpolder over de kosten van de Omgevingswet te steunen. Deze motie wordt ingediend tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in september.

 

Collegevoorstel Motie vreemd aan de orde Donkhorst 5a

Het college heeft besloten de Motie vreemd aan de orde, Donkhorst 5a, oproep om een MER verplichting, niet uit te voeren en de raad hierover te informeren.