Algemeen beleidskader sociaal domein 2020

In de raadsvergadering van 7 april 2020 is het algemeen beleidskader sociaal domein 2020 vastgesteld.

De aanleiding voor het beleidskader zijn is de herijking van het beleidskader 2014 en de verandering in wetgeving en omstandigheden.

Het maatschappelijk effect dat bereikt wordt is het brengen van meer samenhang in het sociaal beleid van de gemeente. De doelen die we met het beleid en de activiteiten van de gemeente willen bereiken zijn een krachtige samenleving en passende ondersteuning.

Het algemeen beleidskader sociaal domein 2020 is te raadplegen via www.lochem.nl en treedt op 20 augustus 2020 in werking. Het beleid werkt terug tot 7 april 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Lochem,

de secretaris, de burgemeester,

R. Starke, S.W. van 't Erve

Naar boven