Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 210Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing  Wielerwedstrijd, Veldstraat, Fokkershoek, Lariestraat en Abdijstraat, 5473 AC Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het houden van een Wielerwedstrijd op de openbare weg op 29 maart 2020 van 09.30 uur tot 17.00 uur tijdens het Wielcriterium Heeswijk.

Het besluit is verzonden op 23 december 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 23 december 2019