Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 208941Beschikkingen | afhandelingN33 / A7 t.b.v. Windpark Eekerpolder, Verleende ontheffing Z2020-00005358

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende ontheffing van het Bouwbesluit 2012 te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

 

- N33/A7, voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijden in verband met de realisatie van Windpark Eekerpolder, 23 juli 2020.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.