Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 208478Beschikkingen | aanvraagGemeente Cuijk– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitoefenen van een webshop en het realiseren van een reparatieruimte voor niet-electrische fietsen - Keurvorsterstede 17 Cuijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Voor: het uitoefenen van een webshop en het realiseren van een reparatieruimte voor niet-electrische fietsen (zaaknr.: Z/20/257320 )

Locatie: Keurvorsterstede 17, 5431 XP Cuijk

 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600