Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 208422Beschikkingen | aanvraagGemeente Cuijk– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het omvormen van een t-splitsing naar een rotonde en aanbrengen van een kokerduiker in een a-watergang - Kerkstraat Haps (rotonde) en T-kruising Kalkhofseweg/Kerkstraat/Oeffeltseweg en begin Cuijkseweg

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Voor: het omvormen van een t-splitsing naar een rotonde en aanbrengen van een kokerduiker in een a-watergang (zaaknr.: Z/20/259812)

Locatie: Kerkstraat Haps (rotonde) en T-kruising Kalkhofseweg/Kerkstraat/Oeffeltseweg en begin Cuijkseweg

kad. bekend gemeente Cuijk, (postcodegebied 5443)

sectie K, nr. 03535 sectie K, nr. 03536 sectie K, nr. 03888 sectie L, nr. 03621

 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600