Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 206795Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo intrekken vergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek de vergunning in te trekken voor:

 

Adres

Middenweg ong., Moerdijk

Omschrijving project

Intrekken omgevingsvergunning voor het bunkeren van LNG

(van tankauto naar schip)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 13 augustus 2020 tot en met woensdag 23 september 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.