Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 206790Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Achterdijk 47 in Zevenbergen

  • 2.

    Appelweg 5 in Moerdijk

  • 3.

    Mannesmannweg 7 in Heijningen

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Middenweg 35 in Moerdijk, de puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 35 tot en met week 47 2020.