Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 206369Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning OV 20098 Kerkstraat 10 in Budel verleend

De gemeente heeft op 5 augustus 2020 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20098 voor:Illuminatie Onze Lieve Vrouw Visitatie kerk, Budel op locatie Kerkstraat 10 in Budel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Monument

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 6 augustus 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.