Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 206363Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning OV 20095 Hamonterweg 18 in Budel-Schoot verleend

De gemeente heeft op 6 augustus 2020 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20095 voor nieuwbouw woonhuisop locatie Hamonterweg 18 in Budel-Schoot. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 7 augustus 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.