Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 205670BeleidsregelsFinancieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordenveld 2020

1 Inleiding

In aansluiting op de Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordenveld 2020 worden in dit Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordenveld 2020 de normen en bedragen weergegeven.

2. Persoonsgebonden budget

2.1 Maximale tarieven voor diensten door professionals

90% van het zorg in natura tarief 2020 (zie voor de zorg in natura tarieven het inkoopmodel regio Noord/Midden Drenthe tarieven welke als bijlage aan dit document is toegevoegd)

2.2 Maximale tarieven voor diensten door mensen uit eigen netwerk

Voor mensen uit het eigen netwerk (niet-professionals) wordt een maximaal tarief van € 20 per uur aangehouden. De vermenigvuldigingsfactoren voor Dagbesteding en Logeren zijn dezelfde als bij de maximale tarieven voor professionals in 2016.

Product

Tarief

Berekening

Begeleiding

€ 20,00 per uur

Standaard

Dagbesteding

€ 26,20 per dagdeel

€ 20,00 x 1,31

Logeren

€ 56,40 per etmaal

€ 20,00 x 2,82

Huishoudelijke hulp

€ 12,80 per uur

€ 20,00 x 0,64

 

3 Waardering mantelzorg

De hoogte van het budget voor de waardering van mantelzorgers bedraagt per hulpvrager € 200,00 per kalenderjaar.

4 Tegemoetkoming meerkosten

De tegemoetkoming meerkosten bedraagt voor 2020 € 300,00 per persoon per kalenderjaar. De inkomensgrens die geldt is 110% van de bijstandsnorm. De regeling tegemoetkoming meerkosten wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst.

5 Regeling zak- en kleedgeld voor jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel

Deze vergoeding is gelijkgesteld aan de bijdrage kinderbijslag

https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/bedragen-betaaldagen/bedragen-kinderbijslag

In 2020 gaat het om de volgende bedragen:

  • A.

    0 t/m 5 jaar € 221,49 per kwartaal = € 73,83 per maand

  • B.

    6 t/m 11 jaar € 268,95 per kwartaal = € 89,65 per maand

  • C.

    12 t/m 17 jaar € 316,41 per kwartaal = € 105,47 per maand

Slotbepalingen

6.1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2020.

6.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordenveld 2020.